SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

numery kontaktowe

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

adres e-mail

sekretariat@felin.pl

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie 27.05.2024-28.05.2024

Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zawiadomienie o uzupełnionym porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Podjęte uchwały:

Uchwała nr 1/24 - w spr. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM "Felin" w Lublinie z działalności za rok 2023

Uchwała nr 2/24 - w spr. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SM "Felin" w Lublinie z działalności za rok 2023

Uchwała nr 3/24 - w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM "Felin" w Lublinie za rok 2023

Uchwała nr 4/24 - w spr. uchwalenia zmiany Statutu SM "Felin" w Lublinie wnioskowanej przez Zarzad Spółdzielni

Uchwała nr 5/24 - w spor. przyjecia tekstu jednolitego Statutu SM "Felin" w Lublinie

Uchwała nr 6/24 - w spr. uchwalenia zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członkó SM "Felin" w Lublinie

Uchwała nr 7/24 - w spr. podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2023 zaproponowanego przez Radę Nadzorczą SM "Felin"

Uchwała nr 8/24 - w spr. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaka Spółdzielnia może zaciągnąć

Uchwała nr 9/24 - w spr. udzielenia absolutorium Pani Joannie Owczrek - Prezesowi Zarzadu SM "Felin" w Lublinie za okres od 01.01.2023 r do 31.12.2023 r.

Uchwała nr 10/24 - w spr. udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Siwek - Zastępcy Prezesa Zarządu ds. GZM SM "Felin" w Lublinie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Uchwała nr 11/24 - w spr. wyboru delegata i jego zastepcy na Walne Zgromadzenia Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółzdielni Mieszkaniowych w Lublinie

Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej: I cz., II cz.

Protokół Komisji Wnioskowej: I cz., II cz.

Protokół obrad Walnego Zgromadzenia: I cz., II cz.

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie za 2023 rok - Tekst

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie za rok 2023 - Tekst

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie z działalności za 2023 rok - Tekst

 

Walne Zgromadzenie 12.06.2023-13.06.2023

Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zdromadzenia

Podjęte uchwały:

Uchwała nr 1/23 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie z działalności za rok 2022

Uchwała nr 2/23 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie z działalności za rok 2022

Uchwała nr 3/23 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie za rok 2022

Uchwała nr 4/23 - w sprawie sprzedaży działki nr 20/4 Gminie Lublin pod budowę drogi

Uchwała nr 5/23 - w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie

Uchwała nr 6/23 - w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2022 zaproponowanego przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin"

Uchwałą nr 7/23 - w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiazań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

Uchwała nr 8/23 - w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Baranowskiemu - Prezesowi Zarząu Spółzdielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

Uchwała nr 9/23 - w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Siwek - Zastępcy Prezesa ds. GZM Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Uchwała nr 10/23 - w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Owczarek - Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie za okres od 01.04.2022 r. do 31.12.2022 r.

Uchwała nr 11/23 - w sprawie wyboru delegata i jego zastępcy na Walne Zgromadzenie Regionalnego Zwiazku Rewizyjnego Spółzdielni Mieszkaniowych w Lublinie oraz przedstawicieli na zjazd przedkongresowy przed VII Kongresem Spółdzielczości

 

Protokół Komisji mandatowo-skrutacyjnej : I cz., II cz.

Protokół Komisji wnioskowej: I cz., II cz.

Protokół obrad Walnego Zgromadzenia: I cz., II cz.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie za 2022 rok - Tekst

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Felin" w Lublinie za 2022 rok - Tekst

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie za 2022 r.  - Tekst

 

Walne Zgromadzenia 03.10.2022-04.10.2022

Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Podjęte Uchwały: 1/22, 2/22, 3/22, 4/22, 5/22, 6/22, 7/22, 8/22, 9/22, 10/22, 27/22, 28/22, 29/22, 30/22, 31/22, 32/22, 33/22, 34/22

Podjęte uchwały w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni: 11-22

Tekst jednolity Statutu: Statut 2022

Uchwała w spr. przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia + tekst Regulaminu: 23-24/22

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej SM "Felin" + tekst Regulaminu: 25-26/22

Protokół obrad Walnego Zgrmadzenia: I cz., II cz.

Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej: I cz., II cz.

Protokół Komisji Wnioskowej : I cz., II cz.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2019.11.25-27

Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zawiadomienie o zmianie terminu II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwały: 1/19, 2/19, 3/19

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia: cz. I, cz. II

Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej: cz.I, cz. II

Protokół Komisji Wnioskowej: cz I, cz. II

 

Walne Zgromadzenie 2019.06.24-25

Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Uchwały: 1/19, 2/19, 3/19, 4/19, 5/19, 6/19, 7/19, 8/19, 9/19, 10/19, 11/19, 12/19

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia: I cz., II cz.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2019.01.11

Uchwały:  1/19; 2/19; 3/19; 4/19; 5/196/19; 7/19; 8/19; 9/19; 10/19; 11/19; 12/19; 13/19; 14/19; 15/19; 16/19; 17/19; 18/19; 19/19; 20/19; 21/19; 22/19; 23/19; 24/19; 25/19; 26/19; 27/19; 28/19; 29/19; 30/19; 31/19; 32/19; 33/19

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia

SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

Dane kontaktowe:

Numery telefonów:

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

Adresy e-mail:

sekretariat@felin.pl

Copyright 2018.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij