SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

numery kontaktowe

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

adres e-mail

sekretariat@felin.pl

Aktualności

Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia 2019.06.24-25 2019.06.11

Informujemy, że w związku ze złożeniem przez Członka Spółdzielni projektów uchwał, nie zgłoszeniem kandydatów ... czytaj więcej>>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SM "Felin" 2019.06.24-25   2019.06.03

Informujemy, że w dniach 24 i 25 czerwca 2019 r. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SM "Felin" ...  czytaj więcej>>

Wykup mieszkań lokatorskich budowanych przy udziale kredytu z byłego KFM  2019.05.22

Zarząd SM "Felin" informuje, że nie ma obecnie przeszkód prawnych do przekształcenia spółdzielczego... czytaj więcej>>

Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia 2018.12.28

Informujemy, że w związku ze złożeniem przez Członków Spółdzielni projektów uchwał w sprawie kolejnych zmian Statutu ... czytaj więcej>>

Montaż balustrad w budynku przy ul. W. Jagiełły 16 2018.12.14

Informujemy, że na budynku przy ul. Władysława Jagiełły 16 rozpoczęły się prace dotyczące montażu 60 szt. balu...  czytaj więcej>>

Walne Zgromadzenie Członków SM "Felin" 2018.12.04

Informujemy, że Zarząd SM "Felin" zwołuje na dzień 11.01.2019 r. godz. 17.00 Walne Zgromadzenie ...  czytaj więcej>>

Zmiana Statutu SM "Felin" 2018.11.26

Informujemy, że w dniu 06.11.2018 r. Rada Nadzorcza SM "Felin" podjęła uchwałę nr 42/18 o przyjęciu projektu zmian Statutu ... czytaj więcej>>

Zmiana w KRS SM "Felin" 2018.10.29

Informujemy, że w dniu 25.10.2018 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód VI Wydział Gospodarczy KRS dokonał w Rejestrze Przedsiębiorcó ... czytaj więcej>>

Zmiana lokalizacji pomieszczeń Administracji Osiedla 2018.10.17

Z dniem 17 października 2018 r. Administracja Osiedla przeniesiona została w obrębie budynku przy ul. W. Jagiełły 10 ... czytaj więcej>>

Powołanie Z-cy Prezesa Zarządu ds. GZM 2018.09.28

Z dniem 15.10.2018 r. Rada Nadzorcza SM "Felin" uchwałą nr 34/18 z dnia 11.09.2018 r. powołała na stanowisko ... czytaj więcej>>

Budowa ul. Kaskadowej (dotyczy Osiedla Pergolowa) 2018.09.26

W dniu 21.09.2018 r. Zarząd Dróg i Mostów ogłosił przetarg na budowę ulicy Kaskadowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Willową. Zakres inwestycji obejmuje m.in. wykonanie 35 ogólnodostępnych miejsc parkingowych wzdłuż ul. Kaskadowej. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 sierpnia 2019 r., jednakże uzależniony jest on od wyboru wykonawcy i zawarcia z nim umowy.

Nowelizacja ustawy o SM 2017.09.14

Informacja w związku z nowelizacją przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych (Ustawa z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawy - Kodeks Postępowania Cywilnego oraz Ustawy - Prawo Spółdzielcze, Dziennik Ustaw - poz. 1596).

Uprzejmie informujemy, że z dniem 09.09.2017 r. weszła w życie nowelizacja przepisów Ustawy z dnia 15.09.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. W związku z powyższym, na podstawie art. 3 ust. 1 w/w Ustawy, członkiem Spółdzielni jest osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej "ekspektatywą własności" lub osobie będącej założycielem spółdzielni, z zastrzeżeniem ust. 9. Osoby te nie składają deklaracji członkowskiej. Osoby, którym przysługuje prawo odrębnej własności lokalu będą członkami Spółdzielni, jeżeli złożą deklarację członkowską i zostaną przyjęte w poczet członków Spółdzielni przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej FELIN w Lublinie. Nowi członkowie Spółdzielni nie wnoszą wpisowego i udziałów.

 


SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

Dane kontaktowe:

Numery telefonów:

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

Adresy e-mail:

sekretariat@felin.pl

Copyright 2018.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij