SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

numery kontaktowe

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

adres e-mail

sekretariat@felin.pl

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu SM

OGŁOSZENIE

Rady Nadzorczej SM "Felin"

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni.

Wymagania:

Co najmniej 5 letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem minimum 10 osobowym zespołem ludzi,

Odpowiednie wyższe wykształcenie techniczne.

Wymagania dodatkowe:

Mile widziane posiadanie licencji zarządcy nieruchomości, uprawnienia budowlane lub zobowiązanie się do ich uzyskania w okresie 6 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

- podanie skierowane do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie,

- życiorys zawodowy,

- list motywacyjny,

- kserokopia dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych inżynierskich,

- zaświadczenie o stanie zdrowia,

- kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy,

- oświadczenie o gotowości podjęcia pracy w terminie wskazanym przez Radę Nadzorczą.

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Dodatkowe dokumenty:

Kandydat może złożyć inne dokumenty, potwierdzające jego kwalifikacje, w szczególności dotyczące doświadczenia w organizowaniu i kierowaniu pracą podmiotów gospodarczych oraz dotyczących znajomości problematyki spółdzielczości mieszkaniowej.

Oferty oraz wymagane dokumenty – w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS” – należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Wł. Jagiełły 10 w Lublinie, w terminie do dnia 31.01.2022 r. do godziny 17.00.

W ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym terminie zostaną one komisyjnie zniszczone.

SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

Dane kontaktowe:

Numery telefonów:

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

Adresy e-mail:

sekretariat@felin.pl

Copyright 2018.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij