SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

numery kontaktowe

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

adres e-mail

sekretariat@felin.pl

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i uzyskanie pozwolenia na budowę

SM „Felin” ul. Wł Jagiełły 10, 20-281 Lublin ogłasza konkurs ofert na zadanie pn.:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy szybu dźwigowego w klatce nr 3 budynku przy ul. Władysława Jagiełły 16 w Lublinie w celu wykonania dodatkowego przystanku na poziomie „0” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Projekt i uzyskania na jego podstawie decyzja powinny umożliwić wykonanie prac adaptacyjnych w celu utworzenia dodatkowego przystanku na poziomie „0” z dojściem przez komorę zsypu, tj.:

- obniżenie poziomu posadzki podszybia do -2,20 (obecnie: -1,15, wierzch ścian fundamentowych szybu: -1,90, wierzch ław fundamentowych szybu: -3,39 )

- wykonanie otworu na drzwi przystankowe w ścianie szybu od strony komory dolnej zsypu na rzędnej -1,05,

- adaptację komory dolnej zsypu na przedsionek przystanku „0” z montażem drzwi zewnętrznych i wykończeniem ścian, podłóg i sufitów.

Posiadana przez Inwestora dokumentacja projektowa znajduje się pod linkiem:

                https://drive.google.com/drive/folders/1tl1KfDUzzJB_liykBeGNBUQmQtuJ8IDL?usp=sharing

Sposób realizacji zadania:

1. Projekt w wersji papierowej – 4 egz.

2. Projekt w wersji elektronicznej – 1 egz.

3. Decyzja o pozwoleniu na budowę.

Oferta powinna zawierać:

- cenę netto i brutto za całość zadania,

- termin wykonania,

- nazwę firmy, NIP, REGON (wypis),

- zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach,

- zaświadczenie o nie zaleganiu w składkach ZUS,

- posiadane przez oferenta lub osobę współpracującą z oferentem uprawnienia projektowe,

- aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego oferenta lub osobyw współpracującej z oferentem,

- posiadane referencje dotyczące przebudowy szybów dźwigowych w budynkach wielorodzinnych,

- wykaz zrealizowanych zadań projektowych.

Oferty można przesyłać:

a). na adres mailowy Spółdzielni: sekretariat@felin.pl,

b). listem tradycyjnym ,

c). składać osobiście w sekretariacie przy ul. Wł. Jagiełły 10,

do dnia 23.11.2021 r. (wtorek) do godz. 15.00. W sprawie dodatkowych pytań osobą kontaktową jest Piotr Baranowski, telefon: 661.498.930 w dni robocze w godzinach pracy Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

Dane kontaktowe:

Numery telefonów:

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

Adresy e-mail:

sekretariat@felin.pl

Copyright 2018.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij