SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

numery kontaktowe

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

adres e-mail

sekretariat@felin.pl

Projekt nr RPLU.03.05.00-06-0003/19-00

Tytuł projektu: "Zakup Usług Specjalistycznego Doradztwa – Spółdzielnia Mieszkaniowa FELIN”.

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie: 3.5 „Bon na doradztwo”

Terminy realizacji: 01.07.2020 – 28.02.2021

W ramach projektu zrealizowane zostaną następująca zadania:

1. Wykonanie audytów energetycznych dla 22 budynków

2. Analiza zastosowania ekoinnowacji dla 22 wybranych budynków.

3. Opracowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu termowizji oraz obliczeń mocy zamówionej na podstawie sporządzonej analizy usługi obliczeń mocy zamówionej oraz termowizji dla wybranych budynków

Celem projektu jest m.in.:

- określenie stanu technicznego budynków zarządzanych przez Spółdzielnię pod kątem izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych i występowania mostków termicznych,

- określenie przyczyn przekroczenia ustawowego wskaźnika zużycia energii cieplnej do celów przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej,

- optymalizacja zamówionej mocy cieplnej dla celów c.o. i c.w.u.,

- opracowanie strategii termomodernizacji budynków,

- analiza możliwości i opłacalności zastosowania i nowoczesnych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii – ekoinnowacji,

- przeszkolenie personelu technicznego w wykonywaniu badań termowizyjnych, służących lokalizacji mostków termicznych przegród zewnętrznych, zapowietrzeń instalacji c.o., określaniu stanu technicznego instalacji elektrycznej w zakresie złączy o wysokiej temperaturze.

Wartość projektu: 178 350,00 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 131 961,15 zł

KATALOG NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ >>pobierz

SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

Dane kontaktowe:

Numery telefonów:

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

Adresy e-mail:

sekretariat@felin.pl

Copyright 2018.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij