SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

numery kontaktowe

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

adres e-mail

sekretariat@felin.pl

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SM 2019.01

Informujemy, że w związku z Uchwałą Rady Nadzorczej SM "Felin" nr 46/18 z dnia 03.12.2018 r. Zarząd SM "Felin" zwołuje na dzień 11.01.2019 r. godz. 17.00 Walne Zgromadzenie Członków SM "Felin" (w jednej części). Miejsce obrad Walnego Zgromadzenia: Inkubator Przedsiębiorczości, ul. J. Franczaka "Lalka" 43, Lublin (za Zajazdem Hajduk po prawej stronie ulicy jadąc w kierunku Świdnika).

Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będzie:

1. Głosowanie w sprawie projektów zmian Statutu SM "Felin".

2. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją P. Mateusza Gasińskiego (Osiedle Gęsia) i P. Andrzeja Podgórskiego (Osiedle Pergolowa).

W związku z powyższym zapraszamy Członków SM "Felin", zamieszkałych na Osiedlu Gęsia i Osiedlu Pergolowa, do zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z par. 46 ust. 5 i 6 Statutu, pisemne zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej z nieruchomości przy ul. Gęsiej i ul. Pergolowej, poparte przez co najmniej 10 Członków Spółdzielni, zamieszkałych w tych nieruchomościach, należy składać w biurze Spółdzielni przy ul. W. Jagiełły 10 w Lublinie w terminie nie któtszym niż 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 27.12.2018 r. Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie o nie naruszaniu zakazu konkurencji, zgodnie z par. 63 Statutu Spółdzielni.

Dodatkowo w terminie do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 27.12.2018 r., Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad. Projekt uchwały zgłaszanej w tym trybie musi być poparty przez co najmniej 10 Członków.

 

 

Zawiadomienie Zarządu SM "Felin" o miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia >>otwórz

Uchwała RN nr 46/18 - miejsce i termin Walnego Zgromadzenia  >>otwórz

Uchwała RN nr 42/18 - projekt zmian Statutu SM "Felin" >>otwórz

Pełnomocnictwo do udziału i głosowania na Walnym Zgromadzeniu w imieniu Członka >>otwórz

Lista poparcia dla kandydata na Członka Rady Nadzorczej + oświadczenie kandydata >>otwórz

 

Wykaz uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 11.01.2019 r.:

1/19 - otwórz; 2/19 - otwórz; 3/19 - otwórz; 4/19 - otwórz; 5/19 - otwórz;  6/19 - otwórz; 7/19 - otwórz; 8/19 - otwórz; 9/19 - otwórz; 10/19 - otwórz; 11/19 - otwórz; 12/19 - otwórz; 13/19 - otwórz; 14/19 - otwórz; 15/19 - otwórz; 16/19 - otwórz; 17/19 - otwórz; 18/19 - otwórz; 19/19 - otwórz; 20/19 - otwórz; 21/19 - otwórz; 22/19 - otwórz; 23/19 - otwórz; 24/19 - otwórz; 25/19 - otwórz; 26/19 - otwórz; 27/19 - otwórz; 28/19 - otwórz; 29/19 - otwórz; 30/19 - otwórz; 31/19 - otwórz; 32/19 - otwórz; 33/19 - otwórz

SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

Dane kontaktowe:

Numery telefonów:

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

Adresy e-mail:

sekretariat@felin.pl

Copyright 2018.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij