SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

numery kontaktowe

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

adres e-mail

sekretariat@felin.pl

Informacja w sprawie możliwości wykupu mieszkań lokatorskich

Zarząd SM „Felin” Informuje, że w związku z wejściem w życie od 01.01.2019 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zbudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716, z późn. zm.) nie ma obecnie przeszkód prawnych do przekształcenia spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych w odrębną nieruchomość lokalową w budynku przy ul. Kr. Jadwigi 19 – W. Jagiełły 24, budowanych przy udziale kredytów z byłego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Warunkiem przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność jest:

1. spłata kredytu przypadającego na dany lokal (szacunkowa wartość kredytu do spłaty, przypadająca na 1 m2, przekazana zostanie indywidualnie w informacji dostarczonej do skrzynek pocztowych)

2. uiszczenie opłat wymaganych przez Bank Gospodarstwa Krajowego m.in. za:

- rozpatrzenie pierwszego wniosku o ustalenie wysokości zadłużenia oraz umorzenia części kredytu, przypadających na wyodrębniany na własność lokal mieszkalny oraz o wprowadzenie zmian w umowie kredytu – od 1 000 do 5 000 zł w zależności od stopnia zawiłości sprawy (stopień ten ocenia Bank), dotyczy każdej umowy osobno – Spółdzielnia ma zawarte 3 umowy o kredyt z byłego KFM,

- analiza kolejnego wniosku w ramach jednej umowy kredytowej, niezależnie od ilości wyodrębnianych lokali – od 500 do 3 500 zł,

- aneks do umowy kredytu (zawierany przy pierwszym wniosku w ramach 1 umowy kredytu) – od 500 do 3 000 zł,

- wystawienie zaświadczenia o wysokości zadłużenia kredytowego i umorzenia przypadającego na wyodrębniany na własność lokal mieszkalny – 100 zł,

- wystawienie zaświadczenia aktualizacyjnego o wysokości zadłużenia i umorzenia przpadającego na wyodrębniany na własność lokal mieszkalny (w przypadku spłaty zadłużenia w kolejnym miesiącu w stosunku do miesiąca wystawienia zaświadczenia podstawowego) – 50 zł,

- wystawienie oświadczenia (na wniosek lokatora) oświadczenia stwierdzającego, że po dokonaniu spłaty zobowiązań przypadających na wyodrębniany lokal Bank wyda oświadczenie, które będzie stanowiło podstawę do przeniesienia na Nabywcę własności lokalu mieszkalnego bez obciążenia hipotecznego tego lokalu (potrzebne np. w przypadku ubiegana się o kredyt hipoteczny na wykup i przekształcenie mieszkania lokatorskiego) – 100 zł

- wystawienie oświadczeni o spłacie przypadającego na wyodrębniony na własność lokal mieszkalny zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami i umorzenia oraz o wyrażeniu zgody na bezciężarowe wyodrębnienie tego lokalu – 50 zł,

3. poniesienie kosztów zawarcia aktu notarialnego wyodrębnienia lokalu – ok. 1 000 zł.

 

W związku ze stosunkowo dużą opłatą za rozpatrzenie wniosku o ustalenie wysokości zadłużenia przypadającego na wyodrębniany lokal mieszkalny w ramach jednej umowy kredytowej, wynoszącą od 1.000 do 5.000 zł niezależnie od liczby lokali, Zarząd SM „Felin” ustala termin na składanie wniosków o przekształcenie i wyodrębnienie lokalu do 30.06.2019 r. Następny termin składania wniosków przewidziany jest na 31.12.2019 r. (procedowanie pojedynczego wniosku o przekształcenie i wyodrębnienie lokalu możliwe będzie w każdym momencie pod warunkiem poniesienia przez wnioskodawcę całości opłat przewidzianych przez BGK w procedurze).

Niezależnie od zagadnień dotyczących spłaty kredytu udzielonego z byłego Krajowego Funduszu Mieszkanowego niezbędne będzie podjęcie innych działań, a w szczególności:

- uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przy ul. Kr. Jadwigi 19 - Wł. Jagiełły 24 w zakresie uzyskania z Urzędu Miasta Lublin zaświadczeń o przekształceniu działek w wieczystym użytkowaniu we własność, ustalenia jednej księgi wieczystej dla nieruchomości i przeniesienia do niej działek z pozostałych dwóch ksiąg wieczystych,

- podjęcie przez Zarząd uchwały o wyodrębnieniu lokali,

- uzyskanie z Urzędu Miasta Lublin zaświadczeń o samodzielności lokalu.

 

1. Wniosek o przeniesienie własności lokalu   >>otwórz

2. Procedura wyodrębniania lokali Banku Gospodarstwa Krajowego  >>otwórz

SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

Dane kontaktowe:

Numery telefonów:

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

Adresy e-mail:

sekretariat@felin.pl

Copyright 2018.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij