SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

numery kontaktowe

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

adres e-mail

sekretariat@felin.pl

Wymiana dźwigów osobowych-oś. Jagiellońskie (powtórne)(zakończony)

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Felin" ogłasza konkurs ofert na dostawę i wymianę wraz z dostosowaniem szachtu dźwigów osobowych i robotami budowlanymi (w tym obróbka ościeży i malowanie ściany czołowej) w nieruchomości położonej przy ul. Władysława Jagiełły 16 klatka I i klatka III. Oprócz robót wymienionych wyżej szacht istniejący na klatce nr III ma być przebudowany zgodnie z Dokumentacją Techniczną, z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całość zadania ma uwzględnać dogodne jego rozliczenie jak i partycypację w kosztach między innymi termin spłaty.

Konkurs obejmuje wykonanie w dwóch wariantach dotyczących tylko napędu. Wystrój i wyposażenie kabiny dla obydwu wariantów jest jednakowe.

Władysława Jagiełły 16 klatka I

Oferty powinny zawierać:

1. nazwę firmy, NIP, REGON (wypis),

2. zakres robót,

3. typ dźwigu i jego parametry,

      minimalne oczekiwania wariant I

 • udźwig – 1000 kg
 • wysokość podnoszenia – 28,0 m
 • liczba przystanków - 11
 • prędkość nominalna – 1,0 m/s
 • liczba wejść do kabiny – kabina bez przelotu
 • wysokość nadszybia – 3600 mm
 • głębokość podszybia – 1850 mm
 • uzysk energii - tak
 • zasilanie dźwigu – 400 V/50 Hz
 • zasilanie oświetlenia – 230 V/50 Hz
 • typ napędu – bezprzekładniowy - linowy
 • maszynownia –, napęd i sterowanie w maszynowni
 • liczba pasażerów - 12 
 • kasety wezwań z wyświetlaczem (piętro i kierunek)

         minimalne oczekiwania wariant II

 • udźwig – 1000 kg
 • wysokość podnoszenia – 28,0 m
 • liczba przystanków - 11
 • prędkość nominalna – 1,0 m/s
 • liczba wejść do kabiny – kabina bez przelotu
 • wysokość nadszybia – 3600 mm
 • głębokość podszybia – 1850 mm
 • uzysk energii - tak
 • zasilanie dźwigu – 400 V/50 Hz
 • zasilanie oświetlenia – 230 V/50 Hz
 • typ napędu – bezprzekładniowy - pasowy
 • maszynownia –, napęd i sterowanie w szybie
 • liczba pasażerów - 12 
 • kasety wezwań z wyświetlaczem (piętro i kierunek)

Wyposażenie kabiny dla obydwu wariantów:

  1. Sciany kabiny panele stalowe pokryte laminatem rodzaj Alder mat F 0192
  2. Sufit kasetonowy wg wyboru ( blacha nierdzewna szczotkowana)
  3. Lusro na tylnej ścianie 1/2 wysokości na całą szerokość kabiny
  4. Poręcz na tylnej ścianie pod lustrem
  5. Panel dyspozycji na całą wyokoość kabiny - stal nierdzewna szczotkowana
      - panel zlicowany z panelami kabiny.
      - przyciski dyspozycji od 0 do 10
      - przycisk wentylatora
      - przycisk zamykania i otw. drzwi
      - przycisk alarmu
      - cyfrowy wyświetlacz pięter
      - oświetlenie awaryjne
      - system powiadamiania awaryjnego -GSM
    6. Kamera
    7. Cokoły stalowe odbojowe w kabinie
    8. podłoga wykładzina antypoślizgowa /kolor szary umiarkowany

4. całkowitą cenę (netto/brutto) wykonania zadania wraz z robotami budowlanymi,

5. termin wykonania, w tym rozbicie na poszczególne etapy (wyłączenie dźwigu, demontaż,

   montaż, roboty wykończeniowe, odbiór końcowy UDT i Zamawiającego, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), harmonogram

   wykonywania poszczególnych etapów robót,

6. okres i warunki udzielonej gwarancji na całość zadania.

7. cena netto i brutto serwisu,

8. zasady finansowania i rozliczania zadania,

9. okres resursu producenta.

10. zaświadczenie o nie zaleganiu podatku VAT,

11.  zaświadczenie o nie zaleganiu ZUS,

12. referencje z ostatnich trzech lat,

13. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 24  ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

Władysława Jagiełły 16 klatka III

Oferty powinny zawierać:

1. nazwę firmy, NIP, REGON (wypis),

2. zakres robót,

3. typ dźwigu i jego parametry,

      minimalne oczekiwania wariant I:

 • udźwig – 1000 kg
 • wysokość podnoszenia – do 30,0 m
 • liczba przystanków - 12
 • prędkość nominalna – 1,0 m/s
 • liczba wejść do kabiny – kabina z przelotem
 • wysokość nadszybia – 3600 mm
 • głębokość podszybia – 1850 mm
 • uzysk energii - tak
 • zasilanie dźwigu – 400 V/50 Hz
 • zasilanie oświetlenia – 230 V/50 Hz
 • typ napędu – bezprzekładniowy - linowy
 • maszynownia –, napęd i sterowanie w maszynowni
 • liczba pasażerów - 12 
 • kasety wezwań z wyświetlaczem (piętro i kierunek)

        minimalne oczekiwania wariant II

 • udźwig – 1000 kg
 • wysokość podnoszenia – 28,0 m
 • liczba przystanków - 11
 • prędkość nominalna – 1,0 m/s
 • liczba wejść do kabiny – kabina z przelotem
 • wysokość nadszybia – 3600 mm
 • głębokość podszybia – 1850 mm
 • uzysk energii - tak
 • zasilanie dźwigu – 400 V/50 Hz
 • zasilanie oświetlenia – 230 V/50 Hz
 • typ napędu – bezprzekładniowy - pasowy
 • maszynownia –, napęd i sterowanie w szybie
 • liczba pasażerów - 12 
 • kasety wezwań z wyświetlaczem (piętro i kierunek)

Wyposażenie kabiny dla obydwu wariantów:

  1. Sciany kabiny panele stalowe pokryte laminatem rodzaj Alder mat F 0192
  2. Sufit kasetonowy wg wyboru ( blacha nierdzewna szczotkowana)
  3. Lusro na tylnej ścianie 1/2 wysokości na całą szerokość kabiny
  4. Poręcz na tylnej ścianie pod lustrem
  5. Panel dyspozycji na całą wyokoość kabiny - stal nierdzewna szczotkowana
      - panel zlicowany z panelami kabiny.
      - przyciski dyspozycji od 0 do 10
      - przycisk wentylatora
      - przycisk zamykania i otw. drzwi
      - przycisk alarmu
      - cyfrowy wyświetlacz pięter
      - oświetlenie awaryjne
      - system powiadamiania awaryjnego -GSM
    6. Kamera
    7. Cokoły stalowe odbojowe w kabinie
    8. podłoga wykładzina antypoślizgowa /kolor szary umiarkowany

4. całkowitą cenę (netto/brutto) wykonania zadania wraz z robotami budowlanymi,

5. termin wykonania, w tym rozbicie na poszczególne etapy (wyłączenie dźwigu, demontaż,

   montaż, roboty wykończeniowe, odbiór końcowy UDT i Zamawiającego, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), harmonogram

   wykonywania poszczególnych etapów robót,

6. okres i warunki udzielonej gwarancji na całość zadania.

7. cena netto i brutto serwisu,

8. zasady finansowania i rozliczania zadania,

9. okres resursu producenta.

10. zaświadczenie o nie zaleganiu podatku VAT,

11.  zaświadczenie o nie zaleganiu ZUS,

12. referencje z ostatnich trzech lat,

13. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 24  ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

Oczekiwania Zamawiającego:

wpłata 30% po wykonaniu zadania,
okres pozostałych wpłat rozłożony na cztery lata,

Dokumenty powtarzające się w obydwu przypadkach dotyczące firmy mogą występować pojedynczo w jednej ofercie.

Przed wykonaniem oferty należy koniecznie dokonać wizji lokalnej i zapoznać się z zakresem prac. Należy przewidzieć codzienne sprzątanie miejsc wykonywania robót.

Oferty należy składać dla obydwu wariantów. Dopuszczalne jest złożenie oferty tylko na jeden wariant.

Oferty z dopiskiem "Wymiana dźwigu osobowego W. J. 16 kl. I i III" można przesyłać na adres Spółdzielni  20-281 Lublin, ul. Wł. Jagiełły 10 listem tradycyjnym lub składać osobiście w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Wł. Jagiełły 10 do dnia 16.09.2022 r. W sprawie dodatkowych pytań osobą kontaktową jest P. Dariusz Siwek, telefon: (81) 746 81 70 – 72 w dni robocze w godzinach pracy Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

Dane kontaktowe:

Numery telefonów:

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

Adresy e-mail:

sekretariat@felin.pl

Copyright 2018.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij