SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

numery kontaktowe

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

adres e-mail

sekretariat@felin.pl

Renowacja pokrycia dachowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FELIN” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie renowacji pokrycia dachowego wiatrołapów wraz z obróbkami  na niżej wymienionych nieruchomościach: ul. Królowej Jadwigi 1; 5; 7; 9; 11, 15 i Wł. Jagiełły 2; 6; 10; 12; 16 oraz zespołach garażowych z obróbką całkowitą kominów Wł. Jagiełły 14a i 16a w Lublinie. 

Zakres prac obejmuje:

Przygotowanie podłoża do renowacji na istniejącym pokryciu wykonanym z papy,

wykonanie obróbek attyk wiatrołapów z wyprowadzeniem na nie hydroizolacji,

wyprowadzenie hydroizolacji na ściany i czapki kominów garaży.

Preferowana metoda wykonania –„hydronylon” lub zbliżona w kolorze szarym.

Do wyceny należy przyjąć niżej wymienione wytyczne.

Powierzchnia wiatrołapów – 474 m2,

Powierzchnia czapek kominów ok. 14,7 m2,

Powierzchnia garaży – ok. 2016 m2,

Powierzchnia kominów – ok. 56 m2

Po wykonaniu robót, uporządkowanie terenu.

Oferty powinny zawierać:

nazwę firmy, NIP, REGON (wypis),
cenę netto i brutto za 1 m2 hydroizolacji ze wszystkimi robotami dodatkowymi,

cenę netto i brutto za wykonanie całości robót w rozbiciu na poszczególne nieruchomości ze wszystkimi robotami dodatkowymi,
termin wykonania,
warunki i okres udzielonej gwarancji,
atesty, certyfikaty i aprobaty na materiały.
referencje z ostatnich trzech lat,
aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu z zapłatą podatku VAT i składek ZUS.
oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 24  ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

Przed złożeniem oferty wymagana wizja lokalna.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „FELIN” przy ul. Wł. Jagiełły 10, 20-281 Lublin, do dnia 10.06.2024 r.  do godziny 16:30 w zamkniętych kopertach  z dopiskiem „konserwacja pokrycia dachowego”.

W sprawie dodatkowych pytań osobą kontaktową jest P. Dariusz Siwek, telefon: (81) 746-81-70-72   w dni robocze w godzinach pracy Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu robót, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

Dane kontaktowe:

Numery telefonów:

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

Adresy e-mail:

sekretariat@felin.pl

Copyright 2018.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij