SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

numery kontaktowe

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

adres e-mail

sekretariat@felin.pl

Remont balkonów Pergolowa-edycja druga (anulowany)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FELIN” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów na niżej wymienionych nieruchomościach położonych przy ul. Pergolowej 1; 3; 4; 5, w Lublinie.

Zakres prac obejmuje:

WARIANT PIERWSZY

Roboty rozbiórkowe:

rozebranie okładziny zewnętrznej wraz z cokołami,
skucie warstwy spadkowej,
usunięcie starej izolacji p.w. z płyty konstrukcyjnej,
usunięcie luźnych elementów ścian balkonowych.

Roboty odtworzeniowe

oczyszczenie i wyrównanie płyty konstrukcyjnej balkonu,
wykonanie podkładu z impregnatu asfaltowego,
wykonanie izolacji p.w. z papy termozgrzewalnej z wywinięciem jej na wysokość, odpowiadającą najgrubszej części kolejnych warstw uwzględniając wysokość cokołów,
wykonanie warstwy spadkowej z betonu klasy min B25,
wykonanie hydroizolacji z masy (np. Mapei) z wklejeniem taśmy hydroizolacyjnej we wszystkich narożach,
ułożenie okładziny zewnętrznej z płytek mrozoodpornych oraz cokołów,
uzupełnienie ubytków ścian balkonowych z przygotowaniem pod malowanie,
malowanie wnęk i ścian balkonowych oraz balustrad przeziernych w kolorze istniejącej elewacji.

WARIANT DRUGI

Roboty rozbiórkowe:

rozebranie okładziny zewnętrznej wraz z cokołami,
usunięcie luźnych elementów ścian balkonowych.

Roboty odtworzeniowe

oczyszczenie, wyrównanie i sprawdzenie spadku warstwy spadkowej balkonu,
wyprowadzenie w razie potrzeby spadku warstwy spadkowej z betonu klasy min. B25,
wykonanie hydroizolacji z masy (np. Mapei) z wklejeniem taśmy hydroizolacyjnej we wszystkich narożach na wysokość cokołów,
ułożenie okładziny zewnętrznej z płytek mrozoodpornych oraz cokołów,
uzupełnienie ubytków ścian balkonowych z przygotowaniem pod malowanie,
malowanie wnęk i ścian balkonowych oraz balustrad przeziernych w kolorze istniejącej elewacji.

Do wyceny należy przyjąć niżej wymienione wytyczne:

Pergolowa 1: 68 balkonów o łącznej powierzchni 683 m2
Pergolowa 3: 40 balkonów o łącznej powierzchni 418 m2
Pergolowa 4: 74 balkony o łącznej powierzchni   837 m2
Pergolowa 5: 80 balkonów o łącznej powierzchni 877 m2

Oferty powinny zawierać:

nazwę firmy, NIP, REGON (wypis),
cenę netto i brutto za 1 m2 powierzchni balkonu z uwzględnieniem wszystkich robót dla obydwu wariantów,
cenę netto i brutto za 1 m2 powierzchni ściany balkonowej przeznaczonej do odbudowy i malowania z uwzględnieniem wszystkich robót dla obydwu wariantów,
cenę netto i brutto w rozbiciu na poszczególne nieruchomości łącznie z robotami budowlanymi i innymi towarzyszącymi dla obydwu wariantów,
cenę netto i brutto za całość zadania łącznie z robotami budowlanymi i innymi towarzyszącymi dla obydwu wariantów,
termin wykonania,
warunki i okres udzielonej gwarancji,
atesty, certyfikaty i aprobaty na materiały.
referencje z ostatnich trzech lat,
aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu z zapłatą podatku VAT i składek ZUS.
oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 24  ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

Przed złożeniem oferty wymagana wizja lokalna

Oferty należy składać osobiście lub pocztą w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „FELIN” przy ul. Wł. Jagiełły 10, 20-281 Lublin, do dnia 22.08.2022 r.  w zamkniętych kopertach  z dopiskiem „Remont balkonów Pergolowa”.

W sprawie dodatkowych pytań osobą kontaktową jest P. Dariusz Siwek, telefon: (81) 746-81-70-72   w dni robocze w godzinach pracy Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu robót, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

Dane kontaktowe:

Numery telefonów:

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

Adresy e-mail:

sekretariat@felin.pl

Copyright 2018.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij