SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

numery kontaktowe

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

adres e-mail

sekretariat@felin.pl

Remont balkonów Jaskółcza 13 (anulowany)

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Felin" ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu czółek 108 szt. balkonów na nieruchomości Jaskółcza 13. Naprawa polegać ma na usunięciu odspojonych elementów czołowych warstwy spadkowej jastrychów, oczyszczenie i przygotowanie podłoża oraz elementów pionowych do połączenia z nową częścią odtworzonej wylewki. Obwód jednego balkonu w części remontowanej wynosi średnio około 6,5mb.

Oferty powinny zawierać:

1. nazwę firmy, NIP, REGON (wypis),

2. zakres i sposób wykonania robót,

3. cenę (netto/brutto) wykonania 1 mb balkonu,

4. całkowitą cenę (netto/brutto) wykonania zadania ze wszystkimi robotami,

5. termin wykonania, 

6. okres i warunki udzielonej gwarancji na całość zadania.

7. zaświadczenie o nie zaleganiu podatku VAT,

8.  zaświadczenie o nie zaleganiu ZUS,

9. referencje z ostatnich trzech lat,

10. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 24  ust 1 pkt.

     12-23 ustawy Pzp.

Przed wykonaniem oferty należy koniecznie dokonać wizji lokalnej . Należy przewidzieć codzienne sprzątanie miejsc wykonywania robót.

Oferty z dopiskiem "Balkony Jakółcza" można przesyłać na adres Spółdzielni  20-281 Lublin, ul. Wł. Jagiełły 10 listem tradycyjnym lub składać osobiście w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Wł. Jagiełły 10 do dnia 02.09.2022 r. W sprawie dodatkowych pytań osobą kontaktową jest P. Dariusz Siwek, telefon: (81) 746 81 70 – 72 w dni robocze w godzinach pracy Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

Dane kontaktowe:

Numery telefonów:

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

Adresy e-mail:

sekretariat@felin.pl

Copyright 2018.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij