SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

numery kontaktowe

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

adres e-mail

sekretariat@felin.pl

Eliminacja prusaków w budynku wielorodzinnym

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Felin" ogłasza przetarg nieograniczony na likwidację prusaków w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Królowej Jadwigi 15 z uwzględnieniem braku konieczności specjalnego przygotowania pomieszczeń oraz braku konieczności opuszczania lokali mieszkalnych.

Parametry nieruchomości:

Ilość klatek schodowych – 8 szt.

Ilość mieszkań – 110 szt.

Ilość kondygnacji – 5.

Całkowita powierzchnia użytkowa – 5633 m2

Oferty powinny zawierać:

1. nazwę firmy, NIP, REGON (wypis),

2. zakres robót,

3. rodzaj i nazwa użytego środka,

4. ilość cykli zabiegu z podaniem czasu powtarzalności,

5. całkowitą cenę (netto/brutto) wykonania zadania wraz ze wszystkimi cyklami i robotami

dodatkowymi,

6. termin wykonania, 

7. okres i warunki udzielonej gwarancji na całość zadania.

8. atesty i inne dokumenty dopuszczające proponowany środek do użycia,

9. zaświadczenie o nie zaleganiu podatku VAT,

10.  zaświadczenie o nie zaleganiu ZUS,

11. referencje z ostatnich trzech lat,

12. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 24  ust 1 pkt.

12-23 ustawy Pzp.

Oferty z dopiskiem "Likwidacja" można przesyłać na adres Spółdzielni  20-281 Lublin, ul. Wł. Jagiełły 10 listem tradycyjnym lub składać osobiście w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Wł. Jagiełły 10 do dnia 29.07.2024 r. W sprawie dodatkowych pytań osobą kontaktową jest P. Krzysztof Szczęśniak, telefon: (81) 746 81 70  w dni robocze w godzinach pracy Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

Dane kontaktowe:

Numery telefonów:

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

Adresy e-mail:

sekretariat@felin.pl

Copyright 2018.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij