SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

numery kontaktowe

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

adres e-mail

sekretariat@felin.pl

Dostawa i wymiana wyłazów dachowych (zakończony)

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Felin" ogłasza konkurs ofert na dostawę i wymianę wyłazów dachowych na niżej wymienionych nieruchomościach:  Królowej Jadwigi 1; 5; 7; 9; 11; 15; 19 oraz Władysława Jagiełły 10; 24.                          

Wymiana polegać ma na demontażu starych wyłazów dachowych, montażu nowych wraz z obróbką zewnętrzną powiązaną z pokryciem dachowym zachowując jego całkowitą szczelność jak również obróbkę wewnętrzną „komina” wyłazowego

Oferty powinny zawierać:

1. nazwę firmy, NIP, REGON (wypis),

2. zakres i sposób wykonania robót,

3. cenę (netto/brutto) wykonania 1 szt. wyłazu wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi,

4. termin wykonania, 

5. propozycję wykonania (prezentację zastosowanego rozwiązania wyłazu z określeniem      

    rodzaju pokrywy – przezierność)

6. okres i warunki udzielonej gwarancji na całość zadania.

7. zaświadczenie o nie zaleganiu podatku VAT,

8.  zaświadczenie o nie zaleganiu ZUS,

9. referencje z ostatnich trzech lat,

10. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 24  ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

Przed wykonaniem oferty należy koniecznie dokonać wizji lokalnej . Należy przewidzieć codzienne sprzątanie miejsc wykonywania robót.

Oferty z dopiskiem "Wyłazy dachowe" można przesyłać na adres Spółdzielni  20-281 Lublin, ul. Wł. Jagiełły 10 listem tradycyjnym lub składać osobiście w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Wł. Jagiełły 10 do dnia 28.07.2023 r. W sprawie dodatkowych pytań osobą kontaktową jest P. Dariusz Siwek, telefon: (81) 746 81 70 – 72 w dni robocze w godzinach pracy Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

Dane kontaktowe:

Numery telefonów:

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

Adresy e-mail:

sekretariat@felin.pl

Copyright 2018.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij