SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

numery kontaktowe

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

adres e-mail

sekretariat@felin.pl

Klauzula informacyjna RODO

 

W związku wejściem w dniu 25.05.2018 r. w życie nowego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Spółdzielnia Mieszkaniowa "FELIN" informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych Członków Spółdzielni oraz właścicieli mieszkań nie będących członkami Spółdzielni jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Felin”, 20-281 Lublin, ul. Wł. Jagiełły 10 – zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

2. Ww. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych i ustawowych i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

3. Podstawą przetwarzania ww. danych osobowych jest:

  • Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z dnia 07.06.2010 r. (Uchwała nr 1/10 Zebrania Przedstawicieli Członków ze zm.),
  • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. – Dz. U. z 2001 r. nr 4, poz. 27 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1442, 1596 ze zm.),
  • Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r. – Dz. U. z 1982 r. nr 30, poz. 210 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1560, 1596 ze zm.)
  • inne ustawy i rozporządzenia.

4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji działań statutowych i ustawowych.

5. Posiadają Państwo prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres od dnia przyjęcia w poczet członków lub pisemnego powiadomienia Spółdzielni o kupnie, sprzedaży, darowiźnie, spadku lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu, miejsca postojowego – do dnia ogłoszenia likwidacji Spółdzielni lub przejęcia Spółdzielni przez inny organ.

SM Felin

ul. Wł. Jagiełły 10

20-281 Lublin

Dane kontaktowe:

Numery telefonów:

81 746-81-70
81 746-81-71
81 746-81-72

Adresy e-mail:

sekretariat@felin.pl

Copyright 2018.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij